Isolaft

Vi leverer byggesett og nøkkelferdige hytter i Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Ta kontakt for mer informasjon.
isolaft-logo

Fremtidens laft

Signaturhytten er forhandler for Isolaft® i aksen Kristiansand, Setesdal, Haukeli, Røldal, Solfonn, Haugesund og til Stavanger. Isolaft®er bygget på en unik idé om å skape en laftestokk, som kunne bidra til bedre varmeisolering.

I tillegg fjerner Isolaft® noen av de mest kjente svakhetene ved tradisjonell laft, som krymp og setning i konstruksjonen.

Isolaft® er utviklet med inngående studier av tradisjonelle lafteteknikker, der tradisjon og fornuft forenes i en byggeteknikk med materialer som innfrir de stadig strengere kravene til energiforbruk, stabilitet og form. Isolaft® byggesystem har et utseende og dimensjoner som er dypt forankret i norske tradisjoner.

Energibesparende
Moderne krav til varme og komfort, og størrelsen på hytta, gjør at energiforbruket på norske hytter har blitt betydelig. Varmetapet gjennom veggene hos andre lafteleverandører er 3-8 ganger høyere enn hos Isolaft.

Dette er den eneste fullisolerte laftestokken som tilfredsstiller de strengeste kravene i byggeforskriftene for fritidsboliger.

Isolaft® byggesystem er en garantist for god energiøkonomi og en lavere miljøbelastning!

Ingen setningsskader
Isolaft® har en helt unik konstruksjon og komponentsammensetning, og problemer med setningsskader og krymp være garantert fraværende.

Et velkjent problem med tømmerkonstruksjoner er krymp og setning. Tømmer er et levende materiale og gjennom tørking, svelling og utsettelse for vær og vind, vil det bevege seg. Slik er det ikke med Isolaft, som har et bærende sjikt av kryssfinér.

Norsk tømmer og andre råvarer
Her brukes kun norsk furu og andre komponenter fra norske leverandører.

Isolaft® produseres utelukkende med norsk furu fra Hallingsag AS. Dette gir en tømmerkonstruksjon av ypperste kvalitet og med et eksklusivt uttrykk.
Hallingsag AS tørker sortert tømmer ned til 10-12% fuktighet, før den klargjøres for videre foredling.
Signaturhytten er forhandler for Isolaft® i området fra Røldal, Svandalen og Sirdal.


Klikk her for mer informasjon om Isolaft®
isolaft-nyhetsthumb

Bildegalleri

Film