Tips

Tips og råd for både deg som skal bygge hytte eller deg som allerede har. Her finner du nyheter, inspirasjon og tips som kan være til nytte for å få mest ut av din hyttedrøm.

Fabrikkmalt kledning for hytte

– når du har andre ting å gjøre enn å male

Trenden går mot stadig høyere foredlingsgrad av produktene i byggevarehandelen. Også når det gjelder overflatebehandlet kledning for hytter og hus.

Grunnet kledning er etter hvert blitt et etablert produkt, og salget har vært jevnt stigende de siste årene. Nå stiger også salget av kledning som i tillegg er fabrikkmalt/beiset med et eller flere strøk.

Vi ser at salget dreier  mer og mer mot  behandlet kledning, som minimum er grunnet på fabrikk. Folk vil ha det enklest mulig, og nå er det ikke lenger stort å tjene på å male selv, sier Halvard Nørbech, kategorisjef byggtre hos Moelven.

At overflatebehandlede produkter har slått så godt an i markedet, skyldes flere årsaker. Det er en stor fordel at kledningen kan monteres akkurat når det måtte passe, uavhengig av vær og vind. Og ikke minst at utbyggeren slipper å stresse med å få lagt på grunning og maling.

Ubehandlet kledning til hus og hytter skal helst grunnes og males i  løpet av 14 dager for å hindre at UV-strålingen starter nedbryting av treverket. Vår erfaring er at det sjelden skjer, sier Nørbech som påpeker at fabrikkmalt kledning også gjør at såkalte krympestriper ikke er et problem. Det er  viktig å være klar over at noe arbeid må gjøres på byggeplass. Det må legges et toppstrøk etter montering, men det er ikke kritisk om det drøyer litt
Fabrikkmalt kledning for Hytte

Mange gevinster for din hytte

I tillegg til at fabrikkbehandlet kledning både er tids- og kostnadseffektivt for sluttkunden og kan monteres uavhengig av vær, så har også selve kledningen flere fortrinn.

  Overflatebehandlingen er utført under optimale forhold i fabrikk, og treverket er dermed ikke lyspåvirket eller skadet, sier Nørbech.. Han mener fabrikkbehandling av kledningen gir det beste underlaget for videre behandling.

  Da har kledningen fått det beste utgangspunktet for lang levetid og videre vedlikehold, sier Nørbech som minner om at huset er en av de aller største investeringene vi gjør.

  Med tanke på hvor mye vi faktisk investerer i bolig, blir det viktig å beskytte kledningen. Det skaper trygghet at kledningen er overflatebehandlet i fabrikk, konstaterer han.

  Jotun har i mange år samarbeidet med Moelven om behandlet kledning, altså kledning fra Moelven fabrikkmalt med Jotuns produkter.

  – Det at to store aktører med samme interesse for beskyttelse har gått sammen har gjort at vi sammen har klart å komme et godt stykke på vei med denne type produkter, sier Nørbech.  Sammen tilbys  det beste fra to aktører; treverk som er spesialbehandlet for at grunning og maling skal feste spesielt godt, og den beste malingen på markedet. .

  Halvard Nørbech, mener at Moelven sin heftig kledning er en av de beste på markedet,  teknologi gir nemlig betydelig bedre produktegenskaper:

  Forsiden har en mer homogen overflate tilpasset industriell overflatebehandling, med mindre fiberreisning og bedre vedheft, forklarer han.
 
Nørbech mener den viktigste gevinsten er bedre heft, at først grunning og deretter maling vil sitte bedre.

  Det skal mer til før malingen vil flasse. Dessuten er påføring nå vesentlig lettere, påpeker Nørbech. Han forteller at Moelven legger vekt på at kvaliteten på råstoffet skal være høy og at det er god produksjonskontroll, blant annet med tanke på tørking. Det er kundenes behov som legges til grunn i utviklingsarbeidet, og på den nye kledningsforsiden er derfor all kvist også rubbet.

  Før var den glatt, og det var dermed krevende å få maling eller beis til å sitte på. Nå er det god vedheft, avslutter  han.
Fabrikkmalt kledning for Hytte
moelven_logo

Malingen sitter bedre

Nørbech mener den viktigste gevinsten er bedre heft, at først grunning og deretter maling vil sitte bedre.


  – Det skal mer til før malingen vil flasse. Dessuten er påføring nå vesentlig lettere, påpeker Nørbech. Han forteller at Moelven legger vekt på at kvaliteten på råstoffet skal være høy og at det er god produksjonskontroll, blant annet med tanke på tørking. Det er kundenes behov som legges til grunn i utviklingsarbeidet, og på den nye kledningsforsiden er derfor all kvist også rubbet.

  Før var den glatt, og det var dermed krevende å få maling eller beis til å sitte på. Nå er det god vedheft, avslutter  han.
Fabrikkmalt kledning for Hytte